Moneylist Nir 2008              
                   
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Tot Plac
Tjom 10,00 0,00 3,00 0,00 7,50 0,00 5,00 25,50 11
Mag 24,50 18,50 20,00 38,50 22,50 32,00 17,50 188,50 4
CH 35,00 20,00 0,00 0,00 19,00 0,00 22,50 131,50 5
Orv 20,50 42,50 52,00 10,00 17,50 38,00 20,00 255,50 3
Klas 38,50 34,00 22,50 25,00 27,50 10,00 25,00 262,50 2
Ekan 17,50 30,50 0,00 57,00 12,50 0,00 10,00 127,50 6
Larsa 59,50 7,00 31,50 35,50 27,50 17,00 36,00 299,00 1
Crona 21,50 18,50 12,00 0,00 17,50 0,00 15,00 84,50 9
Ola 20,00 12,00 22,00 0,00 7,50 39,00 16,00 126,50 7
Stig 6,00 6,00 12,00 0,00 17,50 0,00 15,00 56,50 10
Boff 29,00 3,00 9,00 0,00 16,50 19,00 20,00 116,50 8
Bushmills Trophy 2008


     
 
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Tot plac.
Tjom
2 1,5 3 6,5 11
Mag
0,5 4,5 3,5 8,5 9
CH
3 5 4,5 12,5 3
Orv
2,5 6 4 12,5 3
Klas
0,5 5,5 8 14 2
Ekan
3,5 4 2 9,5 7
Larsa
1,5 6 7 14,5 1
Crona
2,5 3,5 5 11 6
Ola
3 2 4 9 8
Stig
2 3,5 3 8,5 9
Boff
3 4,5 4 11,5 5
Championship Nir 2008    
     
  R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Tot plac.
Tjom 90 107 84 118 106 505 11
Mag 87 86 78 88 80 419 4
CH 83 85 83 106 96 453 7
Orv 87 81 76 89 82 415 3
Klas 78 83 77 83 86 407 1
Ekan 88 86 97 82 87 440 6
Larsa 79 87 77 88 83 414 2
Crona 93 90 88 97 93 461 10
Ola 85 90 81 95 79 430 5
Stig 89 92 84 108 87 460 9
Boff 88 93 87 90 95 453 7

Moneylist Nir 2007            
                 
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Tot Plac
crona 15 0 2,5 0 12,5 5,5 35,5 16
truck 10 20 10 0 2,5 16 58,5 14
boff 20 0 28 4,5 30 10 117,5 12
stig 20 27,5 7,5 45,5 12,5 17,5 140,5 11
klas 22,5 63,5 18 12,5 32 92 335,5 1
larsa 30 0 47,5 41,5 22,5 65,5 232 5
ekan 20 72 54 61,5 29,5 45,5 320 2
magn 30 28 50,5 12,5 26,5 35,5 218 6
orvar 25 17,5 106,5 25,5 27,5 10 284,5 3
huse 27,5 7,5 35 28 22,5 23,5 204 7
brisso 0 25,5 2,5 0 10 2,5 40,5 15
bost 32,5 16 28 42 17 22,5 163 9
thom 2,5 27,5 43 69,5 24,5 54 261 4
nisse 22,5 64 22,5 24 24,5 10 172,5 8
joe 30 0 2,5 4 25 5 66,5 13
daniel 27,5 12 18 58 25 12 152,5 10
Championship Nir 2007          
  Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Tot  plac.
crona 106 88 92 90 376 12
truck 99 88 94 98 379 14
boff 93 81 95 114 383 16
stig 84 85 82 86 337 7
klas 80 83 84 80 327 2
larsa 88 88 82 83 341 9
ekan 78 87 79 85 329 3
magn 86 78 83 85 332 5
orvar 83 73 82 91 329 3
huse 84 79 83 90 336 6
brisso 83 95 98 103 379 14
bost 90 81 82 85 338 8
thom 82 79 79 85 325 1
nisse 82 83 90 122 377 13
joe 86 87 90 98 361 11
daniel 87 82 80 95 344 10
Bushmills Trophy 2007          
  måndag onsdag fredag lördag Tot plac.
crona 3 0,5 2,5 0 6 14
truck 2 2 0,5 0 4,5 15
boff 4 0,5 6 2 12,5 4
stig 4 1,5 2,5 1,5 9,5 12
klas 4 1,5 6 2 13,5 1
larsa 6 1,5 4,5 0,5 12,5 4
ekan 4 2 5,5 0 11,5 7
magnus 5 1,5 4,5 1 12 6
orvar 5 0,5 5,5 2 13 2
husse 5 1,5 4,5 2 13 2
brisso 0 0,5 2 0,5 3 16
bost 6,5 0,5 3 0 10 9
tjompe 0,5 1,5 4,5 1,5 8 13
nisse 4,5 0 4,5 2 11 8
joe 5,5 0,5 3 1 10 9
daniel 5 0 5 0 10 9
Moneylist 2006
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Tot
Larsa 76 44 15 44 18 20 27 354
Daniel 12 83 10 30 0 20 54 249
Ekan 29,5 12 15 12 15 44 43,5 221
Klas 30 27 0 27 10 5 56 205
Orvar 24 0 5 52 15 5 12 160,5
Tjompe 22 0 10 0 25 5 64 156
Nisse 0 0 15 0 25 44 0 134
Ulf 5 29 15 0 20 20 0 124
Cronsjö 17,5 47 0 22 0 20 0 111,5
Magnus 0 10 0 0 15 20 19,5 87
Stig 0 24 5 0 15 10 12 71
Jörgen 0 12 0 5 10 15 0 42
Championship  2006
rond 1 rond 2 rond 3 rond 4 Tot

Larsa 80 80 88 83 331

Klas 82 83 89 82 336

Daniel 94 79 84 80 337

Tjompe 89 86 94 78 347

Orvar 93 89 83 92 357

Stig 92 86 94 92 364

Cronsjö 86 79 90 109 364

Ekan 86 96 99 84 365

Magnus 102 84 96 84 366

Ulf 90 85 101 94 370

Jörgen 104 96 92 89 381

Nisse 100 99 110 99 408
Bushmills Trophy 2006
  Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Tot

Ekan 2 2 1,5 1,5 7

Larsa 2 2 1 2 7

Nisse 2 2 2 1 7

Ulf 2 0 1,5 1 4,5

Orvar 1 2 1 0 4

Magnus 0 2 1 1 4

Daniel 1 0 0,5 2 3,5

Jörgen 0 1,5 1 0,5 3

Cronsjö 0 0 2 1 3

Stig 1 0 0 1,5 2,5

Tjompe 1 0 0 0,5 1,5

Klas 0 0,5 0,5 0 1

2005

Daniel vann och blev Champ.

2004

Larsa vann med ett turligt slag...........

2003

Håkan Antonsson vann före Ekan o Orvar, Stig var med.